Tehy på Kimitoön fa 910

 

De här är Tehy på Kimitoöns hemsida.

 

På medlemssidan kommer i fortsättningen att informeras om aktuella händelser 

Tag gärna kontakt per e-post eller telefon

ao910@tehy.net/ 0400230910

 

OBS!OBS!

Tehys fackavdelning på Kimitoön rf(910) håller höstmöte Fredagen den 15.11.2019 kl 18 i Labbnäs bastun. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden samt väljs ny styrelse och ordförande.

Kandidatnomineringen till styrelsen sker på blanketten under. Om du är intresserad av att komma med eller vet någon som är intresserad, fyll i blanketten omsorgsfullt och returnera den till någon i valnämnen senast 31.10.2019

Vi behöver verkligen nya styrelsemedlemmar. För att styrelsen ska kunna fungera behövs 7 medlemmar och suppleanter. Om det inte finns tillräckligt intresse kan vi blir tvugna att slå ihop oss med någon större fackavselning. För att komma med behöver du inte ha erfarenhet, tehy skolar nog och vi jobbar som ett team för medlemmarnas bästa. Så tveka inte, kom med!

Valnämnden består av Petra Henriksson (040 7665967), Fanny Illman(040 3561930), och Gun Segerqvist (040 5650697. Vi frågor kontaktas även någon av de ovannämnda. 

Nomineringen till ordförande sker på höstmötet

Hoppas vi får många nya kandidater till styrelsen

Anmälan till mötet till Petra Henriksson 040 7665967 eller petra.henriksson@pp2.inet.fi senast 5.11.2019